دانلودها

شما با استفاده از مدل‌ها میتوانید طرح های از پیش آماده را به صورت الگو استفاده کرده و روی این الگوها ترسیم انجام دهید. بعد از ترسیم قطعات را از صفحه کاغذی جدا کرده و با استفاده از قلم، با زاویه دلخواه قطعات را به هم بچسبانید. برای راحت‌تر کنده‌شدن قطعات از صفحات کاغذی میتوانید قبل از ترسیم یک لایه چسب کاغذی روی الگو چسبانده و بعد ترسیم کنید. فیلامنت‌های PLA و ABS به راحتی از روی سطح چسب کاغذی جدا می‌شوند.

الگوهای ارائه شده را به صورت فایل PDF دانلود کرده و در سایز دلخواه چاپ کنید.