راهنمای استفاده از قلم سه بعدی مایریول

 • قدم یک: قلم سه بعدی خود را به برق متصل نمایید: کابل آداپتور را به پشت قلم و آداپتور را به برق متصل نمایید.
 • قدم دو: نوع فیلامنت خود را انتخاب کنید: دکمه بالا یا پایین نمایشگر را فشار دهیت تا نوع فیلامنت مورد نظر خود ABS یا PLA را انتخاب نمایید. حرارت قلم بر این اساس تنظیم می شود، لذا از انتخاب نوع فیلامنت مورد نظر مطمئن شوید.
 • قدم سه: قبل از وارد کردن فیلامنت اجازه دهید قلم شما گرم شود: دکمه ورود فیلامنت را به به آرامی فشار دهید که در نتیجه چراغ LED قرمز روشن می‌شود. پس از حدود 30 ثانیه چراغ LED قرمزبه سبز تغییر رنگ می‌دهد. حرارت قلم برای فیلامنت ABS به حدود 220 و برای فیلامت PLA به حدود 190 درجه سانتیگراد می‌رسد. اکنون مرحله پیش گرمایش پایان یافته و قلم شما قابل استفاده است.
 • قدم چهارم: سرعت خود را تنظیم و شروع به ترسیم نمایید: فیلامنت را وارد نمایید و دکمه ورود فیلامنت را بفشارید و طراحی کنید. برای قطع کردن، یک بار دیگر همان دکمه را فشار دهید.
 • نکته مهم: در صورتی که میخواهید نوع فیلامنت خود را از ABS به PLA و با برعکس تغییر دهید، حتماً باید فیلامت قبلی را خارج نموده و کابل آداپتور را از قلم جدا کرده و دوباره متصل نمایید، سپس مراحل فوق را مجدداً انجام دهید.
 • قدم پنجم: خارج کردن فیلامنت از قلم: زمانی که می‌خواهید فیلامنت را عوض و یا خارج کنید، باید دکمه خروج فیلامنت را به آرامی فشار دهید.

نکات مهم استفاده از قلم سه بعدی مایریول

 • نکته: خارج کردن فیلامنت بعد از اتمام استفاده ضروری است و برای استفاده دوباره از فیلامنت نوک آن را قیچی کنید. در صورتی که در ورود فیلامنت به قلم مشکل داشتید، فیلامنت را خارج نموده و نوک آن را به قیچی بریده و دوباره وارد کنید.
 • نکته: اگر قلم بیش از 2 دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد به حالت Standby رفته و چراغ LED خاموش می‌شود. برای استفاده دوباره باید دکمه ورود فیلامنت را فشهر دهید.
 • نکته: اگر طول فیلامنت باقیمانده کم باشد، قبل از ورود کامل به فلم باید تعویض شود.
 • نکته: این قلم برای استفاده افراد هشت سال به بالا طراحی شده و استفاده کودکان باید با نظارت والدین انجام شود.
 • نکته: در حین استفاده دکمه ورود و خروج فیلامنت را به آرامی فشار دهید و از ضربه زدن و وارد کردن نیروی اضافه خودداری نمایید.
 • نکته مهم: در زمان استفاده نوک اکسترودر داغ است. از تماس آن با دست و اشیای دیگر جلوگیری نمایید.

نحوه ترسیم با قلم سه بعدی مایریول

 1. حاشیه شکل دلخواه را ترسیم کنید.
 2. داخل شکل را به صورت نشان داده شده پر کنید. برای دقت بیشتر میتوانید سرعت بیرون آمدن فیلامنت را کم کنید.
 3. قطعات را بعد از سرد شدن از کاغذ یا سطحی که ترسیم کردید جدا کنید. برای راحت جدا شدن قطعات از سطوح بخصوص کاغذ، قبل از ترسیم میتوانید از چسب کاغذی استفاده کنید. چسب کاغذی باعث می‌شود الگوی زیرین دیده شده و بعد از جدا کردن نیز به الگوی اصلی آسیبی نرسد.
 4. اگر قطعات می‌بایست به صورت زاویه دار به هم بچسبند می‌توانید قطعات را با زاویه مورد نظر روی سطوح کمکی قرار داده و از قلم برای چسباندن قطعات استفاده کنید.